انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      فرمهای پایان نامه
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
جهت دریافت فرمهای مربوط به پایان نامه اینجا کلیک نمایید.


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
جهت دریافت اطلاعات مربوط به زمانبندیبرگزاری جلسه دفاع از پایانامه در نیمسال دوم 93 اینجا را کلیک نمایید.


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که پروپزال آنها در شورای پژوهشی دانشکده مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت اینجا را کلیک نمایند.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی:
جهت اطلاع از سیلابس جدید اینجا را کلیک نمایند.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
آخرین زمان برای تعیین زمانبندی روز دفاع  تاریخ 30/9/93 می باشد
آخرین روز دفاع از 30 بهمن به 30 دی تغییر یافته است.
اخبار