انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      فرمهای پایان نامه
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
جهت دریافت فرمهای مربوط به پایان نامه اینجا کلیک نمایید.


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
جهت دریافت اطلاعات مربوط به زمانبندیبرگزاری جلسه دفاع از پایانامه در نیمسال اول 93 اینجا را کلیک نمایید.


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد که پروپزال آنها در تاریخ 09/09/93 در شورای پژوهشی دانشکده مطرح شد و نیازبه اصلاحات می باشد اینجا را کلیک نمایند.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی:
جهت اطلاع از سیلابس جدید اینجا را کلیک نمایند.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
آخرین زمان برای تعیین زمانبندی روز دفاع  تاریخ 30/9/93 می باشد
آخرین روز دفاع از 30 بهمن به 30 دی تغییر یافته است.
اخبار