انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع

      فرمهای پایان نامه
 
قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی:
آخرین مهلت جهت تحویل فرم های مربوط به دفاع از پایان نامه تاریخ 94/11/12   می باشد. دانشجویانی که تا این تاریخ فرم های مذکور را بعد از استاد راهنما و مشاور به گروه تحویل ندهند مشمول سنوات و شهریه خواهند شد.قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:
جهت دریافت فرمهای مربوط به پایان نامه اینجا کلیک نمایید.


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی:
جهت اطلاع از سیلابس جدید اینجا را کلیک نمایند.

اخبار