انتخاب وب سایت
  • اسامی کارکنان
4
 
 
 
 
 

ردیف

اسامی کارکنان

پست سازمانی

شماره تماس

 

1

 اسماعیل ایزدیمند

خدمات آموزش

43217324

 

2

هنگامه خجسته

کارشناس تحصیلات تکمیلی ( روانشناسی بالینی، روانشناسی عمومی، میکروبیولوژی، زراعت و علوم سیاسی)

43217322

 

3

ام البنین باقری

کارشناس آموزش (زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی، زیست شناسی گرایش میکروبیولوژی، کارشناسی ناپیوسته مهندسی علوم و صنایع غذایی، مهندسی کشاورزی-زراعت و کاردانی فنی صنایع غذاییآسی

43217321

 

4 مریم یزدی کارشناس آموزش-تحصیلات تکمیلی (مهندسی کشاورزی-تکنولوژی مواد غذایی، مهندسی کشاورزی- مهندسی مواد غذایی، مهندسی کشاورزی-شیمی مواد غذایی) 43217322