انتخاب وب سایت
  • مدیریت دانشکده > رئیس دانشکده
 

نام و نام خانوادگی: اسماعیل فتاحی

رشته تحصیلی: زیست شناسی

گرایش: -

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 43217320-011

آدرس الکترونیکی:

e.fattahi@iauamol.ac.ir