انتخاب وب سایت
  • مدیران گروههای آموزشی > مدیر گروه روانشناسی


نام و نام خانوادگی:  ارسلان خان محمدی

رشته تحصیلی:  روانشناسی

                                             مقطع تحصیلی:   دکتری                                            

مرتبه علمی:  استادیار

شماره تماس: 43217330