انتخاب وب سایت
  • مدیران گروههای آموزشی > مدیر گروه زراعت
نام و نام خانوادگی: یوسف نیک نژاد


رشته تحصیلی: زراعت

                                     مقطع تحصیلی: دکتری                                            

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 43217326-011