انتخاب وب سایت
  • مدیران گروههای آموزشی > مدیر گروه زیست شناسی


 نام و نام خانوادگی: اسماعیل فتاحی

رشته تحصیلی: زیست شناسی

                                             مقطع تحصیلی: دکتری                                            

مرتبه علمی:استادیار

شماره تماس: 2517320-0121

e.fattahi@iauamol.ac.ir  ایمیل: