انتخاب وب سایت
  • اسامی اعضای هیئت علمی


محل خدمت 
جستجو در نام و نام خانوادگی
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصيلي صفحه شخصی دانلود رزومه
 1   پیمان آریایی   مهندسی علوم و صنایع غذایی      ---  جزئیات...
 2   رقیه اسکوئیان   مهندسی کشاورزی        جزئیات...
 3   مهرو اسماعیلی   مهندسی کشاورزی      ---  جزئیات...
 4   رابعه ایزدی آملی   مهندسی کشاورزی        جزئیات...
 5   رویا باقری قادیکلایی   مهندسی صنایع غذایی        جزئیات...
 6   داود براری تاری   مهندسی کشاورزی- زراعت      ---  جزئیات...
 7   الهام خانی پور   مهندسی کشاورزی      ---  جزئیات...
 8   فاطمه زابلی   مهندسی کشاورزی      ---  جزئیات...
 9   سیداحمد شهیدی   مهندسی علوم و صنایع غذایی      ---  جزئیات...
 10   حمیدرضا صمدلویی   مهندسی علوم و صنایع غذایی      ---  جزئیات...
 11   مزدک علیمی   مهندسی کشاورزی      ---  جزئیات...
 12   فاطمه فاضلی   مهندسی علوم و صنایع غذایی      ---  جزئیات...
 13   نسیم فرهمند   مهندسی علوم و صنایع غذایی      ---  جزئیات...
 14   هرمز فلاح آملی   مهندسی کشاورزی - زراعت      ---  جزئیات...
 15   آزاده قربانی حسن سرایی   مهندسی علوم و صنایع غذایی      ---  جزئیات...
 16   حامی کابوسی   زیست شناسی      ---  جزئیات...
 17   موسی گردانه   مهندسی کشاورزی      ---  جزئیات...
 18   لیلا گلستان   مهندسی کشاورزی        جزئیات...
 19   مهران محمودی   مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی        جزئیات...
 20   علی معتمدزادگان   مهندسی کشاورزی      ---  جزئیات...
1 2